Luke Carpenter

Luke Carpenter

I'm a graphic/web designer living in Belgium. My personal journal reflects my journeys through design, the web, and life, and I'm a firm believer in sharing what I know. I love soulful deep house music & riding my bicycle. Vive le vélo! About myself →

Welcome to Outline

Outline Design Studio là một công ty thiết kế thương hiệu và thiết kế UI/UX có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thiết kế toàn diện, bao gồm: Chúng tôi có đội…