Kết thúc!

Cảm ơn các em đã dành thời gian làm bài trắc nghiệm thực hành.
Dude!